Huiskerken?

De ‘huiskerk-beweging’ is een beweging om van de institutionele kerk terug te keren naar de kleine samenkomsten van huisgemeenten uit de tijd van het Nieuwe Testament. Deze gemeenschappen kosten geen geld, ze kennen geen hiërarchie, ze planten zich voort in sociale netwerken, ze zijn decentraal georganiseerd en zelfsturend.

In essentie is een huiskerk een samenkomst van christenen. Kleinschalig waardoor iedereen elkaar persoonlijk kent en waardoor er een familie gevoel ontstaat. Er is dus geen strak en georganiseerd programma, maar eerder een familie die samenkomt waarbij samen wordt gegeten en iedereen met elkaar in gesprek is. Er wordt samen gezongen, samen gelezen, samen gebeden, en iedereen deelt zijn/haar verhaal of gave met elkaar. Een huiskerk is dus samen te vatten als: samen zijn als familie met onze gezamenlijke Vader aan het hoofd van het gezin.

De beweging van de institutionele kerk naar kleine huiselijke samenkomsten, is een beweging die al tientallen jaren aan de gang is. Steeds meer christenen komen tot de conclusie dat de institutionele kerken vast zitten in rituelen, tradities en vaste patronen, waardoor ze niet meer zijn wat de kerk zou moeten zijn. Het gevolg hiervan is dat er een steeds grotere vraag is naar een alternatief voor de kerk zoals wij die kennen. Het alternatief waar men op uitkomt is een terugkeer naar de basis, terug naar de huiskerken zoals deze in de bijbel beschreven zijn.

Door de jaren heen is er al veel geschreven over huiskerken. Zo kan je op internet veel informatie vinden over de voordelen, de nadelen en wat je kunt verwachten van een huiskerk. Ook vind je ervaringen van mensen die al deelnemen aan een huiskerk. Hieronder zijn een aantal bronnen weergegeven om je op weg te helpen met informatie over hoe een bijbelse kerk er uit zou moeten zien.

Boeken:

  • Huizen Die De Wereld Veranderen – Wolfgang Simson
  • The Last Reformation – Torben Sondergaard
  • Reimaging the church – Frank Viola

Video:

Links:

Als je geïnteresseerd bent in het concept huiskerk, is het aan te raden om zelf op onderzoek uit te gaan. Verdiep je in al de informatie die je kunt vinden over huiskerken en vorm je eigen mening. Onthoud hierbij dat de belangrijkste bron altijd de Bijbel is. Toets dus alles, behoud het goede (1 Thessalonicenzen 5: 21).